תיעוד וביוגרפיה
                         
 
אברהם (אבי) אלבז
 
 
דפים מתוך חוברת הזיכרון לאבי אלבז